Slovarček

Zbirno_mesto_ostalih_odpadkov

Zbirno mesto ostalih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posede, v katere imetniki komunalnih odpadkov neovirano odlagajo ostale odpadke. Zbirno mesto ostalih odpadkov praviloma ni na javni površini.