Slovarček

Aktinij

zanimivo: -leto odkritja:1899

Simbol:Ac

Vrstno število:89
relativna atomska masa:227.0280
Število protonov:89
Elektronska konfiguracija:(Rn)6d17s1
Gostota (g/cm3):10.1
Tališče (Co):1050
Vrelišče (Co):3200
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Atomski radij: 1.88
Oksidacijska števila 3+
Ionski radij 1.18
Elektronegativnost 1.1
Angleško ime: actinium