Slovarček

Uran

zanimivo: -leto odkitja:1789

Simbol:U

Vrstno število:92
relativna atomska masa:238.0290
Število protonov:92
Elektronska konfiguracija:(Rn)5f36d17s1
Gostota (g/cm3):19.1
Tališče (Co):1130
Vrelišče (Co):3820
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Oksidacijska števila 3+,4+
Ionski radij (3+)1.11,(4+)0.89
Elektronegativnost 1.7
Angleško ime: uranium