Slovarček

Zbiralnica_ločenih_frakcij_odpadkov_ali_ekološki_otok

Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje in hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor.