Slovarček

Zbiralnica_nevarnih_frakcij_odpadkov

Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit in za sprejemanje ter začasno skladiščenje posameznih nevarnih frakcij ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji nevarnih frakcij izročajo izvajalcu javne službe te odpadke.