Slovarček

ADI

ADI je kratica za acceptable daily intake – sprejemljiv dnevni vnos (fitofarmacevtskih sredstev) v mg/kg telesne teže/dan.