Slovarček

Americij

zanimivo: -leto odkritja:1944

Simbol:Am

Vrstno število:95
relativna atomska masa:243.0000
Število protonov:95
Elektronska konfiguracija:(Rn)5f77s2
Gostota (g/cm3):11.7
Tališče (Co):1200
Vrelišče (Co):2600
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Oksidacijska števila 3+,4+
Ionski radij (3+)1.06,(4+)0.85
Elektronegativnost 1.3
Angleško ime: americium