Slovarček

Aktivni mikroorganizem

Mikroorganizem, ki se je sposoben razmnoževati ali prenašati genski material.