Slovarček

Viroid

Viroid: kateri koli iz razreda povzročiteljev okužb s kratko golo enojno verižno RNA, ki ni povezan z nobenim proteinom. RNA ne kodira proteinov in ni prevedena; množi se s celičnimi encimi gostitelja. Viroidi povzročajo več bolezni pri rastlinah.