Slovarček

Ajnštajnij

zanimivo: -leto odkritja:1952

Simbol:Es

Vrstno število:99
relativna atomska masa:252.0000
Število protonov:99
Elektronska konfiguracija:(Rn)5f117s2
Elektronegativnost 1.3
Angleško ime: einsteinium