Slovarček

Tumorski označevalci

Za biološke pokazatelje pri rakavih obolenjih se uporablja tudi izraz tumorski označevalci. Glavni cilj razvoja na področju diagnostike in prognostike raka je razvoj analitskih orodij in izbor takšnih tumorskih označevalcev, ki bodo omogočili za posamezno vrsto in fazo bolezni čim bolj natančno diagnozo in napovedovanje njenega nadaljnjega poteka, hkrati pa bodo zdravniki na osnovi tako zbranih podatkov za določenega bolnika izbrali najbolj ustrezno vrsto zdravljenja. Zaradi povišane koncentracije in encimske aktivnosti določenih proteaz ter njihove povezave z napredovanjem raka, so te zanimive za uporabo v diagnostične in prognostične namene ter spremljanje bolezni.