Slovarček

Aluminij - pomen

Uporaba aluminija je v času, ki ga živimo, tako velika, da bi ga lahko poimenovali tudi aluminijeva doba (tako kot določena zgodovinska obdobja označujemo kot npr. kameno, železno ali bronasto dobo). V kovinsko-predelovalni industriji proizvodnjo lahkih aluminijevih zlitin presega le proizvodnja jekla. V zadnjih letih svetovna proizvodnja aluminija presega 30 milijonov ton letno, kar je npr. več kot je skupna letna proizvodnja bakra, kositra in svinca.