Slovarček

Aminopeptidaze in karboksipeptidaze

Oboje sodijo med protaze in sicer aminopeptidaze cepijo peptidne vezi na N-koncu polipeptidne verige substrata, ter karboksipeptidaze, ki so dejavne na C-koncu polipeptidne verige substrata.