Slovarček

Amfoternost

Amfoternost je lastnost, da se snovi obnašajo različno v različnih medijih. Najbolj znani so primeri, ko se oksidi nekaterih kovin obnašajo kot kisline ali baze, odvisno od reagenta, s katerim reagirajo. Primer: Aluminij je element na prehodu med kovinami in nekovinami. Aluminijev (III) oksid (Al2O3), reagira s kislinami kot baza, z bazami pa kot kislina. 1. Al2O3 reagira kot baza 2. Al2O3 reagira kot kislina