Slovarček

Amorfna snov

Gradniki so razporejeni v trdni, amorfni snovi naključno, neurejeno. Primer: mast, steklo.