Slovarček

Vulkanizacija

Proces je poimenovan po Vulkanu, rimskem bogu ognja, je kemijski proces, pri katerem se posamezne polimerne molekule povežejo z drugimi polimernimi molekulami z atomskimi vezmi. Končni rezultat je guma, kjer prožne gumijaste molekule postanejo zamrežene. To naredi material trši, veliko bolj obstojen (obraba, staranje) in prav tako odporen na kemijske reakcije. Prav tako naredi površino materiala bolj gladko, prepreči lepljenje na kovinske ali plastične katalizatorje. Ta zamrežen polimer ima močne kovalentne vezi, z močnimi silami med verigami in je netopen.