Slovarček

Aluminij in njegove zlitine

Čisti aluminij vsebuje od 99,0% do 99,8% aluminija. Zaradi mehkosti ga zlahka preoblikujemo. S stopnjo čistosti narašča njegova obstojnost proti koroziji, medtem ko se natezna trdnost manjša. Zlitine uporabljamo kadar nam ne zadoščajo lastnosti čistega aluminija, pri čemer večinoma izboljšujemo mehanske lastnosti. Najboljše mehanske lastnosti dosežemo pri zlitinah AlCu, AlCuNiMg in AlMgSi.