Slovarček

Umeten magnet

Umeten magnet nastane, če v telesu na kateri koli način vzbudimo magnetno stanje, npr. če z jeklenim magnetom vlečemo po nemagnetnem jeklu; če kos železa postavimo blizu močnega magneta ( magnetna influenca ); če železo ali jekleno palico ( jedro ) ovijemo z izolirano žico in po njej spustimo električni tok ( elektromagnet ). Umeten magnet je lahko trajen ( permanenten ), če je jeklen, ali pa le začasen ( temporaren ), če je jedro iz železa.