Slovarček

Uporaba kalcijevega karbonata

Kalcijev karbonat je v obliki apnenca gnojilo, surovina pri mnogih kemijskih tehnoloških procesih, pa tudi pomemben gradbeni material. Z žganjem iz apnenca pridobivajo žgano apno ( apnenec razpade v kalcijev oksid in ogljikov dioksid:

Žgano apno ''gasijo'' v vodi, pri čemer dobijo gašeno apno (kalcijev hidroksid ali ):

Gašeno apno (kalcijev hidroksid) se precej dobro topi v vodi (pri 20 1.3 g v 1l vode). Obče ime za tako raztopino je apnena voda. Suspenzija gašenega apna (kalcijevega hidroksida) v vodi je apneno mleko. Gašeno apno uporabljajo predvsem za apneno malto.