Slovarček

Vitamin C in kajenje

Antioksidativne lastnosti askorbata so med drugim zelo pomembne pri odstranjevanju škodljivih vplivov kajenja.

Posledica oksidativnega delovanja cigaretnega dima, natančneje katrana, se kaže kot oksidacija biomolekul, od katerih so najbolj raziskani vplivi na proteine, lipide in molekule DNA. Oksidacija vodi do poškodb tkiv in organov, s tem pa do mnogih degenerativnih bolezni kot so: bronhitis, miokardialni infarkt, pljučni rak ter ostale maligne tvorbe.
Začetno oksidacijo oz. tvorbo karbonilov v proteinu lahko skoraj povsem preprečimo z zadostno količino antioksidanta vitamina C, medtem ko so ostali antioksidanti – npr. superoksid dismutaza, katalaza, vitamin E, a-tokoperol, ß-karoten in manitol povsem neučinkoviti.
Z zadostno količino vitamina C, kar je 200-300 mg/dan, lahko tako dvignemo nivo vitamina C pri kadilcu na nivo nekadilca. Maksimalno zaščito pred oksidativnimi poškodbami pa bi kadilcu nudilo 50 mg vitamina C na vsako pokajeno cigareto.