Slovarček

Adicija

Adicija pomeni združevanje dveh molekul, pri čemer ima ena molekula dvojno ali trojno vez. Poteka na atomih ob dvojni ali trojni vezi.