Slovarček

Aluminijevi odpadki - vrste

Aluminijske odpadke lahko razdelimo z vidika kemijske sestave na:
• Odpadki iz
o nelegirnega aluminija
o žic in kablov
o ene same zlitine
o dveh ali več zlitin iste ligirne skupine
o dveh ali več zlitin
o profilov
o zdrobljenih neželeznih kovin (barvnih kovin) za aluminijski separacijski postopek
o aluminijskega separacijskega postopka zdrobljenih neželeznih kovin
o uporabljenih aluminijskih pločevink
o aluminijsko bakrenih hladilnih naprav
• Odpadki iz uporabljenih aluminijskih embalaž
• Odpadki iz uporabljenih aluminijskih embalaž brez drugih ovitkov
• Odpadki iz žlindre in iztočin