Slovarček

Barve ionov v plamenskih reakcijah

Plamenske reakcije so možne z ioni alkalijskih in zemljoalkalijskih kovin, z bakrom, železom in drugimi, vendar je za človeško oko zaznavna in zanimiva barva plamena le redkih izmed njih. Ti so:
*Ba++ rumeno-zelena
*Ca++ opečno-rdeča
*Cu++ modro-zelena
*nekatere druge soli Cu++ smaragdno-zelena
*Li+ škrlatna
*Na+ rumena
*K+ vijolična
*Sr++ škrlatna
Ostale kovine ne dajejo izrazitih barv plamena zaradi dveh glavnih razlogov:
• bodisi je valovna dolžina sevanja taka, da je človeško oko ne zazna (npr. UV ali
pa infrardeča)
• bodisi pa različni elektroni oddajajo več različnih valovnih dolžin, ki se med seboj prekrivajo in jih mi zaznamo le kot belo svetlobo.