Slovarček

Amilopektin

Amilopektin je polisaharid z razvejano strukturo glukoznih enot v molekuli. Ni topen v vodi. Sestavlja 80% škrobovega zrnja. Zaradi razvejanega amilopektina je kuhan škrob lepljiv.