Slovarček

Tropski pragozd

Tropski pragozd je včasih pokrival ogromna območja blizu ekvatorja, danes pa zaradi človekovega vpliva pokriva manj kot 6% površja Zemlje. Ljudje iz pohlepa po lesu in novih kmetijskih površinah izsekavajo in krčijo pragozdove ter s tem ogrožajo enega najpomembnejših bioloških in klimatskih dejavnikov na našem planetu Tropski pragozd oz. tropski deževni gozd uspeva v ekvatorialnem podnebju, kjer so vse leto visoke temperature in je dovolj vlage. Temperature so vse leto med 20oC in 34oC, na leto pade med 1600mm in 3000mm padavin, vlažnost pa je med 77% in 88%.
Zaradi teh ugodnih pogojev uspeva bujno rastlinstvo. Drevesa so zelo visoka in pogosto razporejena v več nivojev. Prepletajo jih številne ovijalke. Raznolikost rastlinstva in živalstva je izjemna, vendar pa uspeva zelo malo podrasti, saj se skozi goste krošnje dreves do tal prebije le malo svetlobe.
Tropski pragozdovi so za človeka zelo pomembni saj proizvedejo okoli 40% vsega kisika na Zemlji, zato imajo tudi vlogo nekakšne velike čistilne naprave, saj pri fotosintezi porabijo veliko ogljikovega dioksida (CO2), ki spada med toplogredne pline. Poleg tega iz tropskega pragozda izvira kar okoli ¼ vseh zdravil, ki jih uporabljamo.