Slovarček

Alkoholne pijače - vrste

V glavnem ločimo 3 vrste alkoholnih pijač: pivo, vino in žganje. Pivo se v glavnem prideluje iz žit in vsebuje 4 do 5% alkohola, vino iz grozdja in vsebuje 10 do 14% alkohola, destilirane pijače pa vsebujejo od 40 do 50% alkohola in se pridobivajo z destilacijo ali dodajanjem koncentriranega alkohola. Alkohol se nahaja tudi v tako imenovanih "brezalkoholnih" pivih. Ta vsebujejo do 2,5% alkohola. Prav toliko alkohola vsebujejo razna mešanice alkohola in limonade (radler, poppijače-npr. Breezer, Smirnoff ice).