Slovarček

Alkani in cikloalkani

Alkani in cikloalkani so nasičeni ogljikovodiki, ki imajo samo enojne vezi. Vsi ogljikovi atomi so sp3 hibridizirani. Alkani so zgrajeni iz ravnih ali razvejanih verig, cikloalkani pa imajo ogljikove atome povezane v obroč. Splošna molekulska formula alkanov je CnH2n+2, cikloalkanov pa CnH2n.
Število protonov:0
Število nevtronov:0