Slovarček

Alkeni in cikloalkeni

Alkeni in cikloalkeni so nenasičeni ogljikovodiki, ki imajo poleg enojih še dvojne vezi. Ogljikovi atomi, ki so povezani z enojnimi vezmi so sp3hibridizirani, ogljikovi atomi, ki so povezani z dvojnimi vezmi pa so sp2hibridizirani. Alkeni so zgrajeni iz ravnih ali iz razvejanih verig, cikloalkeni pa imajo ogljikove atome povezane v obroč. Splošna molekulska formula alkenov je CnH2n, cikloalkenov pa CnH2n-2.
Število protonov:0
Število nevtronov:0