Slovarček

Umetna gnojila

Umetna gnojila so industrijsko pridobljene snovi, ki se uporabljajo za gnojenje ali dognojevanje. Vsebujejo vse snovi, ki jih rastline potrebujejo za rast, kot npr. dušikove in fosforjeve spojine ter minerale npr. KCl. Razvoj umetnih gnojil se je pričel po letu 1913 ko so izumili postopek pridobivanja amoniaka iz vodika in dušika. Umetna gnojila so omogočila intenzivno kmetijstvo in bistveno povečanje pridelave hrane, obenem pa posredno ali neposredno povzročile tudi veliko škode – uničenje obdelovalnih površin, erozijo, eksplozivno rast prebivalstva itd. Najbolj znana umetna gnojila, ki vsebujejo dušik so amoniak (NH3), sečnina ((NH2 ) 2 CO), amonijev sulfat ((NH4)2 SO4) in amonijev nitrat (NH4 NO3). Fosforjeva gnojila vsebujejo natrijeve in kalcijeve soli fosforjeve kisline (H3 PO4) . Mešana umetna gnojila vsebujejo zmesi dušikovih, fosforjevih in mineralnih snovi, npr. NPK.