Slovarček

Vesolje

Vesolje je ogromen sistem, katerega sestavni del je tudi naše osončje in o katerega nastanku, velikosti, mejah ipd. je še veliko teorij in ugibanj. Po najbolj razširjeni teoriji naj bi vesolje nastalo pred okrog 12 milijardami let z velikim pokom, kjer je nastala velika količina snovi z veliko gostoto, ki se je začela od jedra eksplozije širiti v prostor. Ta proces poteka še danes, saj se vesolje veča, galaksije pa se vedno bolj oddaljujejo od središča in ena od druge. Od kje energija za ta pok je bistveno, vendar še nepojasnjeno, saj je kasnejše reakcije in tudi nastanek življenja, lažje pojasniti z do sedaj znanimi podatki in poskusi. Z oddaljevanjem delcev od središča poka se je zmanjšala njihova hitrost in energija, s tem pa so bili ustvarjeni pogoji za nastanek lahkih jeder, predvsem helija in devterija. Lahki elementi so se začeli v plinskih oblakih zaradi reakcij zlivanja jeder (fuzije) združevati v večje atome, od ogljika do železa. Večja jedra pri teh pogojih niso mogla nastati. Pri eksploziji zvezd (supernove), ki so porabile energijo svoje sredice, so nastali tudi elementi z večjim številom protonov, kot jih ima železo in med te zvezde druge generacije šteje tudi naš sončni sistem, kjer je železo najbolj razširjena kovina, najdemo pa tudi vse druge kovine z vrstnim številom nad 26. Naš sončni sistem je nastal pred okoli 4.5 milijarde let, ko so se plinske mase zgostile, ocene pa so, da bo čez okrog 4 milijarde let sonce ugasnilo in nato eksplodiralo.