Slovarček

Vetrne elektrarne

Ljudje so veter izkoriščali že davno, predvsem so njegovo energijo pretvarjali v mehansko energijo za mline in žage. Celotna energija vetra na Zemlji je 5 krat večja, kot je proizvodnja vse električne energije, vendar je energija vetra zelo razpršena (gostota zraka je skoraj tisočkrat manjše kot gostota vode) in se spreminja lokalno in časovno. V primerjavi z energijo vetra je veliko lažje izkoriščati energijo vode, ki je zbrana v vodotokih in ima razmeroma stalen pretok. Izkoriščanje energije vetra spada med zelo obetavne, saj računi kažejo, da bi bilo mogoče z namestitvijo vetrnic na obalne dele in na posebne vetrne elektrarne na morju, pokriti 20% potreb po energiji v Evropi. Zaenkrat daje energija vetra manj kot 0.1% energije pridobljene na svetu, deluje pa prek 25.000 turbin na veter. Največje naprave, s premerom vetrnic 30 metrov imajo tudi do 750 kW moči. Omejitev vetrnih elektrarn je predvsem velik vpliv na okolico, saj polja vetrnic kazijo pokrajino zelo pa vplivajo na ekosisteme, predvsem na življenje ptic. Na takih poljih praviloma ni mogoča nobena kmetijska proizvodnja, onemogočen je turizem ipd.