Slovarček

Viri surovin

Zemeljska skorja je trdna plast na površju Zemlje, debeline okrog 20 do 70 km. V zemeljski skorji je 92 elementov, vendar jih osem od njih zavzame 98% celotne mase. Tri četrtine zemeljske skorje tvorita kisik in silicij. tabela2: Sestava zemeljske skorje
>>>>
Element Odstotek v zemeljski skorji
kisik49.4
silicij25.8
aluminij7.5
železo4.7
kalcij3.6
natrij2.6
kalij4.2
magnezij1.9
vodik0.8
titan0.6
ostalo0.8
V zemeljski skorji je zelo malo elementov v osnovnem stanju. Najbolj pogosti so zlato, srebro, živo srebro in druge žlahtne kovine, ki so zelo slabo reaktivni.