Slovarček

Vodikov cianid

Vodikov cianid (HCN) je pri sobnih pogojih v plinastem ali tekočem agregatnem stanju. Ima značilni vonj po grenkih mandeljnih in je izredno strupen, saj se cianidni ioni zelo hitro ireverzibilno vežejo na celične encime. Še posebej veliko afiniteto do vezave ima na citokromoksidazo, ki vsebuje Fe3+ ion. Ta encim je v vsaki celici (na notranji membrani mitohondrija) in sodeluje v dihalni verigi, ki je povezana s fosforilacijo ADP v ATP. Inhibicija tega encima povzroči smrt celic in s tem nenadno smrt žrtve, izpostavljene temu plinu. Letalna doza za človeka je 300 mg/m3 plina v zraku. Znaki zastrupitve so: glavobol, vrtoglavica, draženje oči, slabost, težave z dihanjem, tonično-klonični krči, nezavest in končno zastoj dihanja in srca. Vodikov cianid je težje uporabiti v teroristične ali vojne namene, ker je v zunanjem okolju težko doseči letalne koncentracije .