Slovarček

Akaricidi - sredstva zoper pršice

Akaricidi so največkrat sredstva iz skupine spojin, kot so karbamati, sulfonati, sulfoni. Ta sredstva se morajo uporabljati izredno previdno, saj so omenjene spojine strupene tudi za ljudi, ribe, čebele in toplokrvne živali.