Slovarček

Vžigna temperatura

Vžigna temperatura vnetljive snovi je najnižja temperatura, pri kateri se snov v plinski obliki ali obliki hlapov, megle ali prahu, pomešana z zrakom, lahko vname ali celo eksplodira brez zunanjega vira vžiga.