Slovarček

Aldehidi

Aldehidi ali alkanali so organske kisikove spojine, ki imajo aldehidno (-CHO) oz. karbonilno skupino (C=O) vezano na alkilno skupino in na vodik R – CO – H. Karbonilna (C=O) oz. aldehidna skupina (–CHO) je v alkanalih vedno na prvem ogljiku. Če je karbonilna skupina (C=O) v alkanih na drugem mestu, se spojine imenujejo ketoni. Aldehide lahko obravnavamo tudi kot alkane, ki imajo eno – CH2 skupino zamenjano s karbonilno skupino (C=O) in imajo zato splošno formulo: CnH2nO