Slovarček

Adenin

Adenin je organska baza, derivat purina (6-aminopurin) in ima kemijsko formulo: