Slovarček

Alizarin

Alizarin je čimžno barvilo (na tekstil se veže šele potem, ko se ga obdela s čimžo – npr. s taninom ali aluminijevimi solmi). Kemijsko uvrščamo alizarin med antrakinonska barvila in ima formulo: