Slovarček

Azo barvila

Za azo barvila je značilno, da vsebujejo kot kromofor azo skupino -N=N-. Na azo skupino so vezani aromatski obroči (benzenovi ali naftalen), ki imajo lahko vezane različne skupine. Azo barvila se pridobivajo s postopkom diazotiranja iz aminov.