Slovarček

Atropin

Atropin je alkaloid, ki ga najdemo v volčji češnji. Je zelo strupen, smrtna doza je 100 mg. Formula atropina: