Slovarček

Barbiturna kislina

Barbiturna kislina nastane iz sečnine in dietil estra malonske kisline in ima formulo: Uporablja se za medicinske preparate uspavala.