Slovarček

Uracil

Uracil je organska baza, derivat pirimidina (2,6-dihidroksipirimidin) in ima kemijsko formulo: