Slovarček

Vinska kislina

Po kemijski sestavi je vinska kislina 2,3-dihidroksibutandiojska kislina s formulo: Njene soli in estri se imenujejo tartrati. Vinska kislina obstaja v treh izomernih oblikah (optična izomerija) in se v L+ obliki nahaja številnih vrstah sadežev. Uporablja se v prehrani.