Slovarček

Albit

Albit je silikatni material, in sicer je natrijev glinenec s kemijsko formulo Na2OxAl2O3x6SiO2.