Slovarček

Aliciklične spojine

Za aliciklične spojine je značilno, da so ciklične spojine (vsebujejo enega ali več obročev), vendar ne vsebujejo benzenskega obroča.