Slovarček

Ambligonit

Ambligonit je mineral, iz katerega pridobivajo litij. Kemijska sestava: LiAlF(PO4). Mineral razklopijo z žveplovo (VI) kislino in dobijo litij v obliki raztopljenega litijevega sulfata (VI) (Li2SO4). Iz te raztopine dobijo z nekaj vmesnimi reakcijami LiCl ali KCl, iz teh spojin pa dobijo litij z elektrolizo taline.