Slovarček

Amilopektin

Amilopektin je polisaharid, sestavljen iz a–D glukoze. Ima razvejano strukturo in 1.000 do 6.000 glukoznih enot v molekuli in ni topen v vodi. Sestavlja 80% škrobovega zrna in ga najdemo v zunanji plasti zrna.