Slovarček

Amiloza

Amiloza je polisaharid, sestavljen iz a–D. glukoze. Amiloza ima nerazvejano verigo in 100 do 1.400 glukoznih enot v molekuli. Sestavlja 20% škrobovega zrna in se nahaja v sredini zrna (topen v vodi).