Slovarček

Anortit

Anortit je silikatni material, in sicer je kalcijev glinenec s kemijsko formulo CaOxAl2O3x6SiO2.