Slovarček

Antibiotiki

Antibiotiki so snovi, ki nastajajo v mikroorganizmih in zavirajo rast in razvoj drugih mikroorganizmov ter uničujejo patogene organizme. V uporabi so v medicini in na nekaterih drugih področjih (živinoreja, prehrana, konzerviranje idr.), kjer pa se njihova uporaba zelo omejuje, kajti mikroorganizmi postajajo odporni na antibiotike, kar predstavlja velik problem v medicini.Znane vrste antibiotikov, ki se uporabljajo kot zdravila so npr. bakteriostatiki, fungistatiki, virustatiki, protozoostatiki, baktericidi, fungicidi, protozoocidi.